6 0661 8 686 L 8861 9 9£8 9 £Z6 9 LI N 501 9 ZtO'L 9 618 9 010*1 9 010*1 qpTX -oddeqosqBem uba uapeq qaq ux quoM xaaunqqno xbbtoos ssxqeqmu asuoAxp - 6861-5861 SuTTTSOsCxq - quamJipuBBTig A861 UBBp apUBBSaOOA J3q "A'O'q spaaqe uaSuxuapuxiuuaA/ua9uxuapuaamuay\ 9861 5861 SuxqouSag DNIAflHHOSWO 50 CO Z axq -ounj -qng 0c9 axq ■oun x OOO*I X XH3M XmSddVHDSiVVW N3 N30NIN3IZH00A 31VID0S 9 aixoNnaaaooH 8-9VAI N3ÏSHOXNI 0661-9861 uB-[dspx3TSff UITGAVEN SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJK WERK X - OOO Func tie 620 sub- f unc- tie 01 02 03 04 05 Begroting OMSCHRIJVING Maatschappelijke hulp- en dienstverlening jongeren en jong volwassenen - stelpost meer subsidie huisvestingslasten KRIC ad 12.500,(nieuw beleid) Bejaardenwerk - bijstelling 1985-1909 - herwaardering 1984-1988 - diverse mutaties - aanv. subsidie huisvestingslasten dienstencentrum Roekstraat (nieuw beleid) Huisvesting bejaarden en gehandicapten - verlaging aandeel in kosten reg. indie, comm. (vervallen) Sociaal Cultureel Werk in het kader van maatschappenj 1985 19 N 19 N 1.306 N werk - bijstelling 1985-1989 - herwaardering 1984-1988 - vacaturestop ivm. korting op rijksbijdr. SCW - besparing door samenwerking COL en SSKWL, her waardering 1982-1986 1.306 N 190 N 190 N 3.291 N 1986 20 N 20 N 1.320 N 63 B 13 B 9 N 28 N 1.281 N 190 N 10 B 180 N 3.319 N 105 N 50 B Vermeerderingen/verminderingen steeds t.o.v. het voorgaande jaar 1987 13 N 13 N 14 B 14 B 50 B 1988 11 B 1989 1990

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1985 | | pagina 174