1 i e 840*2 9 Otrl ZZL aiXONOS 9VVX0I j 9 Oil 9 911 9 011 9 911 •zua uaqqnduaaq uba uaSxpaq 20 9 CO on cr> 9 92 9 916*1 -suaqxnqaS SuxSoquaA Seupaq qCxqaquoudsuoo) (•q-S*o qoop bxa puaoAaSux sqaap qpjoM axqnqxaqajxooxj SuxuaoAux - 9 22 9 92 SuxaaqoxH 00 ONiaaAinzaaxvM Na ONiaaaoxa ZZL 6 8 L 9 9 IT 8 2 I 0661 6861 8861 A861 9861 9861 axq -ounj -qns ueef apueeSuooA qaq 'A-o-q spaaqs uaSuxuapuxmuaA/uaSux uapuaauiuaA SuxqouSag D N I APIHHOSWO axq -oung aiaHaNozaos^iOA N3XSWO»NI L aixoNnaaaooH 0661-9961 uefdspigrsg [ITTHflVPM VOLKSGEZONDHEID x 1Oüü Func tie Sub func tie OMSCHRIJVING Begroting Vermeerderingen/verminderingen steeds t.o.v. het voorgaande jaar 1985 1986 1987 1988 1989 1990 9 1 2 3 4 5 6 7 8 722 00 01 02 RIOLERING EN WATERZUIVERING 3.021 N 3.007 N 38 N 60 B 26 B 38 N 12 B 38 N 15 B 38 N 6 B 38 N 23 N Riolering - toename onderhoud door stadsuitbreiding - mutaties volgens ramingen Dienst Reiniging en Brandweer - vrijgevallen kap. lasten (33 Bdiverse kosten (7N) Drijfvuilvissen uit gracht 3.021 N 2.959 N 26 N 23 N 32 N 61 N 138 N 135 N 2 N 2 N 1 B 1 N - mutaties Dienst Reiniging en Brandweer Ledigen van beerputten enz. 138 N 137 N 2 N 1 B 1 N 135 N 133 N 1 N 4 B 2 B 1 B 1 B - overige mutaties Dienst Reiniging en Brandweer TOTAAL FUNCTIE 722 135 N 134 N 4 B 2 B 1 B 1 B 3.294 N 3.229 N 24 N 21 N 30 N 61 N

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1985 | | pagina 179