6 066 L 6861 8961 2-861 jeer apueeSaooA qaq *A*o-q spaaqs uaSux japuxwjaA/uaSux j3pjaauua/\ 9 a a osz a o9L a 86 a 96 a 86 a 882*1 a £ot?* l 986 L a 96 a £92*2 a 980*i 5861 SuxqoaSag uapaqua9aia9uees9uxqsaASxnqsqxoA sSjJOAO qxzaqSuxuoM uaSxa axqueje'o qeeaqsqaappno uasqeeqdpueqs *qje ua uadaqosuooM ejquaouaSeMuooM isuaScwuooM SuxpaoS -jaAuaqsoqsSuxqqoxjuxaaq ua -sxnquaA axpxsqnsjnnq DNIAflHHDSWO 90 £0 20 10 axq -ounj -qns 228 axq -ounj 000'I x DNIXSSASMHSinOA N3 DNIN3QH0 33fn3XWMH .8 aiXJNUJOWUOIJ 9-8VAX UITGAVEN HOOF'DF-UNOTXE 8 RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING N3XSW0»NI 0661-9861 uBTdspt9Tag x 1 ooo Func tie Sub- func tie OMSCHRIJVING Begroting 1985 1986 Vermeerderingen/verminderingen steeds t.o.v. het voorgaande jaar 1987 1988 1989 1990 822 01 02 03 OU 05 06 vermindering resturen (5 B), verjongingen/periodie ken (31 B) kosten secretariaat kosten Geluid- meetdienst (14 N) Huursubsidie, verhuis- en herinrichtingskostenver goeding. Woonwagens, woonwagencentra, woonschepen en art. 10 standplaatsen Ouddeelstraat - kosten woonschepen (herw. 1986-1990) Garantie eigen woningbezit Leegstandswet Ontwikkeling volkshuisvestingsbeleid Overige volkhuisvestingsaangelegenheden 22 B 1.286 N 1.282 N 50 B 2.260 N 1 .785 N 246 N 245 N 5 B 246 N 240 N 1.500 N 1.500 N 50 N 160 N 160 N 25 N 23 N 1 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1985 | | pagina 187