Verkoop van een in het ontwerp-uitvoeringsplan "Camminghaburen-deelgebied VlIIb" gelegen perceel bouwterrein aan Van der Werfs Bouwbedrijf B.V., gevestigd te Sint Nicolaasga. Bijlage no. 301 Leeuwarden, 19 september 1985. Aan de Gemeenteraad. Wij hebben met Van der Werfs Bouwbedrijf B.V., gevestigd te Sint Nicolaas ga, overeenstemming bereikt over de verkoop van het op de ter inzage gelegde tekening gearceerd aangegeven, in het ontwerp-uitwerkingsplan "Camminghaburen- deelgebied VlIIb" aan de Canterstate/Graldastate gelegen perceel bouwterrein. De B.V. zal op dit terrein, groot plm. 2.424 m2, elf premie-A-koopwoningen met 4 garages bouwen. Ten aanzien van de prijs waartegen en de voorwaarden waaronder deze verkoop kan plaatsvinden, mogen wij U kortheidshalve verwijzen naar het hierbij gevoegde ontwerp-besluit Het instemmende advies van de Commissie voor het Grondbedrijf is mede ter inzage gelegd. Wij geven in overweging te besluiten overeenkomstig het hierna afgedrukte ontwerp. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, mr. G.J. te Loo Burgemeester. mr. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1985 | | pagina 1