Bi,.--age no. 393 Leeuwarden, 21 november 1985. Benoeming lid Commissie Emancipatieaangelegenheden. Aan de Gemeenteraad. In de Commissie Emancipatieaangelegenheden is een vacature ontstaan door de ontslagname als lid door mevrouw F.R.H. Schaafsma-Doesburg. De Leeuwarder Vrouwenraad "Tot Opbouw" draagt als nieuw lid voor mevrouw F. Zwart-Koopmans te Lee warden. Tegen deze voordracht bestaat geen bezwaar. Wij stellen U voor mevrouw Zwart te benoemen als lid van de Commissie Emanci pate eaangelegenheden voor de periode tot het tijdstip waarop de raadsleden pe; odiek aftreden. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, mr. G.J. te Loo Burgemeester. mr. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1985 | | pagina 477