rv 41 tv U3>tez 3UJ9}U| P)E OJdaM U06U!LüBJU0JBfj00|/\| Ü66I - 8861 ue|dspia|ag uapjeMnaa'i te 91U99UU90

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1987 | | pagina 1