Mededelingenlijst voor de raadsvergadering van 16 januari 1989. Ingekomen zijn: A. Berichten van goedkeuring bij Koninklijk Besluit van 1. 15 december 1988, nr. 8 van het raadsbesluit van 24 oktober 1988 tot vaststelling van de Veror dening tot wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van een belasting op honden (12e wijziging); 2. 15 december 1988, nr. 7 van het raadsbesluit van 6 december 1988 tot vaststelling van de Veror dening tot wijziging van de Parkeer- en parkeergeld- verordening B. Berichten van ontvangst van Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende 1. het raadsbesluit van 26 september 1988 tot wij ziging van de Algemene poli tieverordening Leeuwarden; 2. het raadsbesluit van 6 december 1988 tot vaststelling van de Parkeer en parkeergeldverordening C. Berichten van goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende 1. het raadsbesluit van 26 september 1988 tot aankoop van de percelen met opstallen Achter de Hoven 115 (gymnastieklokaal), Achter de Hoven 187 (noodschool) en Achter de Hoven 211 (gymnastieklokaal) van de Vereniging voor Christelijk Voorbereidend Wetenschappelijk en Hoger Algemeen Voortgezet Onder wijs; 2. het raadsbesluit van 14 november 1988 tot verkoop van het eerder in erfpacht uitgegeven aan de Orionweg (gebied "Hemrik") gelegen perceel grond aan D.G.A. Eeninkwinkel

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1989 | | pagina 1