Gemeente |eeuwarden Dienst Stadsbeheer Begroting 1994, meerjarenramingen 1994-1997 en bijlagen

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1993 | | pagina 1