By!i Sededelingenlijst voor de raadsvergadering van 18 januari 1993. Ingekomen zijn: A. Berichten van goedkeuring bij Koninklijk Besluit van: 1. 27 november 1992 nr. 92.011048 betreffende de raadsbesluiten van 28 september 1992 tot vaststelling van de: a. Verordening tot wij ziging van de Veror dening rioolrechten Leeuwarden 1987 (7e wijziging) b. Verordening tot wij ziging van de Veror dening bruggeld 1984 (2e wijziging) c. Verordening tot wij ziging van de Veror dening op de heffing en invordering van rechten voor de Beurs (10e wijziging) 2. 30 november 1992 nr. 92.011144 betreffende het raadsbesluit van 28 september 1992 tot vaststelling van de Veror dening tot wijziging van de Verordening op de hef fing en invordering van marktgeld (13e wijziging); 3. 11 december 1992 nr. 92.011562 betreffende de raadsbesluiten van 28 september 1992 tot vaststelling van de: a. Verordening op de heffing en de invor dering van begraaf- rechten; b. Verordening op de heffing en de invor dering van afvalstof fenheffing en reini gingsrechten; 4. 22 december 1992 nr. 92.011963 betreffende de raadsbesluiten van: a. 28 september 1992 tot vaststelling van de Verordening op de heffing en invorde ring van leges;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1993 | | pagina 1