it,? Raadsvergadering van 12 april 1994 STEMBRIEF A Agendapunt 2 Benoemen van een wethouder.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1994 | | pagina 1