neente eeuwarden Oldehoofsterkerkhof 2 Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden Telefoon 058 233 88 33 Verwerving en vervreemding van diverse onroerende zaken Bijlage nr. 45 Aan de gemeenteraad. Wij hebben met diverse eigenaren/gegadigden overeenstemming bereikt aangaande de verwerving/vervreemding van de in na volgende staat vermelde onroerende zaken voor de eveneens in deze staat vermelde tegenprestaties. Ten aanzien van de bedingen waaronder deze verwervin gen/vervreemdingen kunnen plaatsvinden, verwijzen wij u kortheidshalve naar de voor u bij de stukken ter inzage gelegde ontwerp-besluiten. De desbetreffende onroerende zaken zijn op de ter inzage gelegde tekeningen nader aangegeven. De Commissie voor Stadsontwikkeling heeft u geadviseerd met de genoemde tegenprestaties in te stemmen. Wij geven u in overweging te besluiten overeenkomstig de ter inzage gelegde ontwerp-besluiten. Sjoch dizze stêd; sjoch wat der riinont bart - It lide spegelet hint yn wat de takorast hat - Piter Terpstr»

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1996 | | pagina 1