iemeente [eeuwarden isf 1 1 Concernbeleidsbegroting 1997, meerjarenramingen 1997-2000 en bijlagen 5

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1996 | | pagina 1