Stadsbeheer Gemeente |eeuwarden Dienst-Begroting 1998 Dienst Stadsbeheer

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1997 | | pagina 1