Deze grafiek bevat de tevredenheidspercentages van bewoners op het gebied van open bare voorzieningen. De tevredenheid over de meeste voorzieningen is groot. Uitzonde ring hierop vormt de tevredenheid over voorzieningen voor jongeren en voor speelmo gelijkheden voor kinderen. Ongeveer de helft van de respondenten is hierover tevreden, maar dit percentage is ten opzichte van 1998 wel sterk toegenomen. Overigens geldt specifiek voor de speelmogelijkheden voor kinderen de situatie dat in 1998 in verband met aangescherpte veiligheidseisen (speel- en attractiebesluit) een 100-tal speelattribu- ten verwijderd zijn. De gemeente is in 1999 en 2000 over gegaan tot de plaatsing van nieuw e attributen, duidelijk resulterend in een toegenomen tevredenheid over speelmo gelijkheden voor kinderen en voorzieningen voor jongeren. In 2001 wordt de grote in haalslag gemaakt. Dit moet resulteren in een positieve waardering, meetbaar in 2002. Deze grafiek bevat de percentages van de bevolking dat overlast ondervindt op verscheidene onderwerpen. Ten opzicht van 1996 zijn alle vormen van overlast verminderd. Een groot probleem blijft de overlast van rommel op straat. Wat ook opvallend is dat in 1 998 alle scores behalve de overlast van groepen jongeren lager (dus positiever) waren dan in 2000. 5.4 Perc. inwoners dat (zeer) tevreden is over jaar l1 Speelmogelijkheden voor kinderen m winkels voor dage!ijkse boodschappen!1 openbaar vervoer rwa basisonderwijs voorzieningen voor jongeren nomi voorzieningen voor jongeren 52 5.5 Percentage bevolking dat overlast ondervindt (vaak soms) van: GSB 100% 90% 80% 70% 60% S£ I 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 jaar drugsoverlast groepen jongeren groepen jongeren (alleen vaak overlast) stankoverlast door verkeer geluidsoverlast door verkeer andere vormen geluidsoverlast romrcl op straat 53

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 2002 | | pagina 162