Nummer 24 417 pm/TH DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 oktober 2002 (bijlage nr. 173); BESLUIT: 1. in te stemmen met de in de stadsvisie genoemde strategische concepten; 2. in te stemmen met het uitwerken door het college van burgemeester en wethouders van de stadsvisie door middel van het maken van ontwikkelingsplannen Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van voorzitter, griffier,

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 2002 | | pagina 275