It-1 '1 O CD h J- O P P. Pt) c 1h I N P- 0 CD rt v4 P> rt Qii CD 0 p$ rt LU CD 0 rt CD P. CD O •n CD p 0' D> M CD CD P lQ CD a CD PC P lQ U T5 N h0 ÏV LU <j cr M CD O cr <j 02 CD CD O CD CD CD P CD P CD 0 p 0 0 f -c p P P P P T3 PC N PC PC P Q- t CD P- 0 P P 0 0 0 U) O P O H O CD a P Ph rt rt CD Ct c a a CD B CD PJ CD Ph P 3 P CD ft 0 PC a N a P- 0 0 P a 3 CD 0 CD CD CD ii- a PC P- a 0 T5 PC PC p O rt 0 <J t a a P- 02 PC 0 a P QJ N CD p CD cr P a P a p P P P P rt PC i 02 P 0 p rt rt ?c P- C O p- P p a rt P P- 0 CD T5 P B PC LJ- P- p- p- B P PJ LQ a Ph P a p 0 N lQ P- P. P CD rt p- 02 P- <J P P P P lQ P P N CD N L_J. P pap rt CD P P- O rt P- P lQ rt M P P-" P P- <J PC o <3 a p- LP P CD P 0 cr P p- p P- CD p a PC P 0 P P P p P p LQ h-» p- PC a 02 P P. P P- CD CD a rt o rt P p. CD P •P P 0 o O P P- CD P O rt <J P- PC 0 kQ CD a o a P cr P a T5 P' CD PC P 0 P 0 p- P P" CD P P ZT 0 0 P CD Ph cr a P a P~ 0 0 p 0 P t~h Ph CD CD a p CD p PC P- Ph P- i1 a CD rt rt a cr P a P- P p p- CD C 3 p- 0 02 0 P lQ p p p- B P- p P cr LQ rt cr p P 02 cr cr p* <3 cr a CD p- 0 11 0 P- CD p CD Ph p" p a P B p p- Ph 0 P PC Ph CD p CD 02 CO l1. Ph CD rt P- rt rt Ph P- t P. C P p- 0 rt P CD Pti P v£> p o P- 0 02 L .J- CD P P- o P PC O - P PJ CD CD CD PC 02 02 T3 P CD rt P a PC PC 02 P 0 3 C CD 11 CD a. X p P a a 0 P CD P P- CD P* p 0} p 0 rt H 0 tp P- P p p p- OD P p-1 02 a p cr a P* O CD LP p- rt CD P 0 p- f\j P 0 P CD a PC P pj 0 o P a rt CD PJ p p o a CD PC a CD a 0 U) p- CD 0 ZC 1 p- p 02 a CD p 0 rt 1 Tarieven in euro's (inclusie omzetbelasting) SOORT VAARTUIG HEFFINGS MAATSTAF PER Periode per tijdvak van Termijnen per abonnement 1 dag 1/4-1/11 4 dagen 1/4-1/11 7 dagen 1/4-1/11 1 maand 1/4-1/11 1 maand 1/11-1/4 kwartaal 1/4-1/11 kwartaal 1/11-1/4 zomerseizof 1/4-1/11 winterseizo^vol jaar 1/11-1/4 B. Pleziervaartuigen Klasse 1 Pleziervaartuigen Lengteklasse minder dan 7 m vaartuig 3,30 9,90 7 tot 9 m vaartuig 4,80 14,40 9 tot 12 m vaartuig 6,30 18,90 12 tot 15 m vaartuig 8,10 24,30 15 tot 20 m vaartuig 10,50 31,50 20 tot 25 m vaartuig 13,50 40,50 25 m en meer vaartuig 16,50 49,50 Aansluiting electra vaartuig 1,10 4,40 Klasse 2 Pleziervaartuigen Lengteklasse minder dan 7 m vaartuig 2,60 13,00 7 tot 9 m vaartuig 3,80 19,00 9 tot 12 m vaartuig 5,00 25,00 12 tot 15 m vaartuig 6,50 32,50 15 tot 20 m vaartuig 8,40 42,00 20 tot 25 m vaartuig 10,80 54,00 25 m en meer vaartuig 13,20 66,00 Klasse 3 Pleziervaartuigen 47,95 164,00 Lengteklasse minder dan 7 m vaartuig 2,30 11,50 28,75 14,40 71,90 35,95 134,25 7 tot 9 m vaartuig 3,30 16,50 41,25 20,65 103,15 51,60 192,65 68,75 235,25 9 tot 12 m vaartuig 4,40 22,00 55,00 27,50 137,50 68,75 256,85 91,60 313,60 12 tot 15 m vaartuig 5,70 28,50 71,25 35,65 178,15 89,10 332,75 118,70 406,30 15 tot 20 m vaartuig 7,30 36,50 91,25 45,65 228,15 114,10 426,15 152,00 520,35 20 tot 25 m vaartuig 9,40 47,00 117,50 58,75 293,75 146,90 548,75 195,65 669,95 25 m en meer vaartuig 11,50 57,50 143,75 71,90 359,40 179,70 671,30 239,45 819,70 Klasse 1, 2 en 3: Kano roeiboot vast tarief vaartuig 1,30 3,90 6,50 16,25 8,15 40,65 20,35 75,90 27,15 92,75

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 2002 | | pagina 424