40 4000 een overdekte, aan drie zijden gesloten verkoopwagen (geen handwagen of dergelijke), voorzien van een toonbank, met inbegrip van eventueel voor uitstalling in gebruik zijnde naastliggende openbare gemeentegrond per m2, per dag idem per m2per week met een minimum totaalheffing van 1,80 4, 50 6, 00 41 4100 een overdekte, aan drie zijden gesloten handwagen of daarmee gelijk te stellen vervoermiddel, al dan niet voorzien van een luifel met inbegrip van eventueel voor uitstalling in gebruik zijnde naastliggende openbare gemeentegrond per m2, per dag met een minimum van per m2, per dag 0, 85 6, 00 42 4200 idem per m2, per week 2, 65 42a 4201 het houden van openbare evenementen per m2per dag met een minimum van per dag met een maximum van per dag 0, 85 6, 00 33, 30 43 4 300 het uitstallen van verkoopwaren, het üaatsen van rekken ent DCDervlakte van 5 m2 tot een tot 5m2, per weex idem, indien meer dan 5 m2 grond in beslag wordt genomen -roor sk0 ti2 Ineer osir v/ssk 6, 00 4 4 4 4 00 idem tot 5 n2, per maand voor elke m2 meer, oer maand 21, 75 4 500 idem tot 5 m2, per jaar voor elke m2 meer, per jaar 218,55 43, 15 5: Plaatsen van voertuigen, vaartuigen, caravans, fietsrekken e.d. Het tarief bedraagt ter zake van 50 5000 opleggers, aanhangwagens, containers/opleggers, handwagens e.d. per m2, per jaar 43,15 51 5100 idem per m2, per maand 4,50 51a 5101 idem per m2, per dag 0,30 52 5200 caravans, kampeerwagens en andere voer en/of vaartuigen in gebruik voor recreatieve doeleinden per m2, per maand 4,50 53 5300 een rek voor het stallen van rijwielen per m2per jaar 7,05

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 2002 | | pagina 453