PERSPECTIEFNOTA 2003 - 2006 OMBUIGINGSVOORSTEL Programma: Lokaal Sociaal Beleid Dienst: Welzijn 0-11-03 Beleidsproduct: Doelgroepgerichte risicobestrijding en integratie Productcode: 625.01 Naam van het voorstel: Afbouw subsidiëring activiteiten AZC Korte omschrijving voorstel: Afbouw subsidiering activiteiten t.b.v. maatschappelijke activiteiten AZC. Effecten e.g. gevolgen: Zichtbaar in 2002 2003 2004 2005 2006 Maatregelen: Budgetverlaging per jaar (x 1.0QQ,-) 2002 2003 2004 2005 2006 Bedragen (exclusief BTW) €55 54 "Uitgenomen" BTW 6 19% Bedragen (inclusief "uitgenomen" BTW) €55 54 De BTW is: Verrekenbaar Compensabel Niet verrekenbaar of compensabel 20 PERSPECTIEFNOTA 2003 - 2006 OMBUIGINGSVOORSTEL O-11-03 Programma: Lokaal Sociaal Beleid Dienst: Welzijn Naam van het voorstel: Afbouw subsidiëring activiteiten AZC Onderbouwing: Bij de inventarisatie van de inhoud en omvang het gemeentelijke takenpakket tav asielzoekers c.a. in 2001 is gebleken dat subsidiering van een aantal activiteiten niet strikt tot de wettelijke taken van de gemeente behoren. Een verlaging van het subsidie is derhalve mogelijk zonder de uitvoering van de wettelijke taken geweld aan te doen. Collegevoorstel Overnemen

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 2002 | | pagina 92