- 2 - Volgens de formule 7-4 7 35 ex. 8,55 taal v.h. leven nieuwe editie 3A 35 ex. 0,64 taal v.h. leven nieuwe editie 3B 35 ex. 10,125 taal v.h. leven nieuwe editie 4A 35 ex. 9,225 taal v.h. leven nieuwe editie 4B Vaderlandse geschiedenis 05 ex. 8,90 geschiedenis in o, o leerl. voorl. 05 ex. 8,50 geschiedenis in o, o leerl. 1 Aardrij kskunde 05 ex. 5,90 een eerste kijk leerl.boek 05 ex. 12,75 een nieuwe kijk op Ned. leerl.boek Verkeer 05 ex. 9,90 samenspel deel 3 05 ex. 9,90 samenspel deel 4 Kennis der natuur 05 ex. 9,50 biologie in o, o leerl.boek deel 3 05 ex. 9,90 biologie in o, o leerl. deel 4 05 ex. 11,50 natuurkennis deel 1 Totaal 6% onvoorzien 128,25 129,60 151,88 138,38 852,11 44,50 42,50 87,— 29,50 63,75 93,25 49,50 49,50 99, 47,50 49,50 57,50 154,50 2.410,61 144,64 2.555,25

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 61