Regio Leeuwarden Vergadering van de Regioraad op 13 maart 1979 - Bijlageir. 2 Nota betreffende een districtsgezondheidsdienst in de Regio Leeuwarden. Leeuwarden, 19 februari 1979. Aan de Regioraad, 1Regionalisatie gezondheidszorg. In Uw vergadering van 10 juni 1975 heeft U zich uitgesproken voor het bestuderen van de mogelijkheden voor het vormen van een districtsgezondheidsdienst in Noord-Friesland De Commissie voor de gezondheidszorg, die met het 00g hierop is ingesteld, hield begin 1976 een enquête over het functioneren van de openbare gezondheidszorg in het gebied van de Regio en een aanvullende enquête over de kosten. Voor de enquêteresultaten verwijzen wij naar het voor U ter inzage gelegde overzicht. Uit de binnengekomen reacties bleek, dat tussen de gemeenten nogal wat verschil bestaat in activiteiten op dit terrein. De meeste gemeenten beperken zich tôt het voldoen aan noodzakelijkemeestal wettelijke verplichtingen en deden (en doen) daarvoor een beroep op een of meer plaatselijke huisartsen of (bij wijze van dienstver- lening) op de G.G.D. van de gemeente Leeuwarden. De gemeente Leeuwarden beschikt over een eigen gemeentelijke gezondheidsdienst met een vrij uitgebreid takenpakket. Het verschil in takenpakket tussen de gemeenten is duidelijk zicht- baar in het verschil in kosten van de openbare gezondheidszorg. Dit blijkt uit de aanvullende financiële enquête. De Commissie heeft de mogelijkheden onderzocht om in het verband van de Regio door samenwerking te komen tôt een betere en meer gecoôrdineerde dienstverlening op het terrein van de openbare gezondheidszorg.dan thans in de individuele gemeenten mogelijk is. Uit diverse landelijke studies was reeds gebleken, dat een districtsgezondheidsdienst daarvoor de aangewezen oplossing is. In een aparté dienst kunnen niet alleen een groot aantal taken worden ondergebracht, 00k wordt hierin een meer gecoordineerde aanpak van die taken mogelijk <TSX- -J-> J~- S-->->*?Js 0 74 50O 203

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 37