veriqe pcrsoneelslasten Personeelsadvertenties Reiskosten sollicitanten Keuringen sollicitanten Verplaatsingskosten Reis- en pensionkosten personeel Dienstkleding Curcuskosten, opleiding incl. excursies Spaarrcgeling ambtenaren Bijdrage personeelsvereniging Koffie- en theevoorziening Diverse personeelskosten Bedrijfs geneeskundige zorg bij 23 man personeel bij 30 man personeel 30/23 x afgerond 4. 600,- 200,- 220,- 3.500,- 3.200,- 230,- 6.600,- 750,- 100,- 3.600,- 1.200,- 2.600,- 27.000,- 27.000,- 35.500z;: Alqemene kosten Kantoormiddelen Drukwerk Porto Telefoon Contributies Abon. en vakliteratuur Reis- en verblijfskosten Autovergoeding Bestuurs- en representatiek, Telefoonvergoeding Kosten C.E.V.A.N. Kosten verificatie Adm. diensten door derden Huur lokaliteiten Advertentiekosten Kosten salarisbureau Diversen Rljwielvcrgoeding 1980 L'den 1.900,- 12.600,- 12.000,- 16.000,- 600,- 5.700,- 11.000,- 1.500,- 2.300,- 2.400,- 8.000,- 250,- 5.000,- 3.000,- 150,- 1980 Franeker 1980 R.l.C. Totaal 3.500,- 750,- 16.000,- 300,- 2.200,- 5.000,- 15.000,- Transport 82.400,- 22.-750, 20.000,-

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 49