1980 L'den 1980 Francker i960 R.I.C. Totaal Transport 82.400,- 22.750,- 20.000,- Verzekerinqen Brandverzekering 2.000,- Instrumenten verzekering 200,- W.A.-verzekering 500,- 650 Materiaalverbruik Hedisch instrumentarium 700,- 4.000,- Medisch verbruiks-materiaal 8,000,- Vaccins ed. 6.500,- Verr.door derden Belastinqcn Veront. heffing 400,- 85.100,- 23.400,— 20.000,- 128.500,- 15.200,- 4.000,- 19.200,- 400,- 400,- uj. jiage

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 50