/sv - Voor het bepalen van rie bijdragcgrootte in 1930: Gemcente Leeuwarden 1,500.000 85.440 17,56 per inwoner Overige gemeenten 850.000 87.260 9,74 per inwoner inclusief de le nivelleringsperiode: Gemeente Leeuwarden 1,459.375 85.440 f 17,08 per inwoner Overige gemeenten 890.625 87.260 f 10,21 per inwoner in 1987 voor aile gemeenten /_13x50 per inwoner. Van rieze bedragen kunnen gemiddeld 5,56 per gemeente op het Rijk verhaald worden als kosten voor sociale zorg ten behoeve van de Oeugdgezondheidszorg80 Aile genoemde tarieven zijn all-in, dat wil zeggen dat aile gemeenten onbeperkt van het dienstenpakket gebruik kunnen maken. Dus geen nota's meer voor keuringen, contrôles, visites en adviezen. a

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 52