-2- wedstrijden zqu incidenteel een reiskostenvergoeding kunnen worden toegekend. Het muziekcorps "Cresendo" neemt noch aan concoursen noch aan kampioenschappen deel. Het fanfarecorps "Studio" kan zich met deze gedragslijn verenigen. 2. Doordat de muziekverenigingen een jaarlijkse vergoeding krijgen van 30% van de kosten van de dirigent en ook de opleiding van cursisten hierin wordt betrokken en de Fryske Kultuerried te kennen heeft gegeven de opleiding van jonge muzikanten binnenkort te zullen beeindigen, komt de jaarlijkse vergoeding aan de Kultuerried ad f 100,-- per cursist bij invoering van deze regeling te vervallen. Hoewel de gegevens voor 1980 uiteraard nog niet bekend zijn kunnen op basis van de thans bekende gegqvens de subsidies voor 1980 ongeveer alsvolgt worden berekend: Cresendo [catégorie I) A. Per corps f 2.750,— B. f 44,-- per bespeeld instrument: 836, 19 x f 44,-- C. Jaarlijks 30% van de kosten van de dirigent: 30% van f 1.920,-- 576,— Totaal 4.162,— Op basis van de bestaande subsidieregeling zou de vereniging ontvangen: 19 x f 60,-- 1.140,— De vereniging ontvangt meer bij de nieuwe regeling 3.022,— Studio (categoriën I en III) Fanfarecorps (catégorie I] A. Per corps 2.750,— B. 44,-- per bespeeld instrument: 60 x f 44,-- 2.640,— C. Jaarlijks 30% van de kosten van de dirigent: 30% van 8.000,-- 2.400,— Totaal 7,790,-- Tamboer- en lyracorps [catégorie III) A. 35 of meer leden 1.480,— B. 34,-- per instrument per jaar: 40 x f 34,-- 1.360,-- C. Jaarlijks 30% van de kosten van de dirigent: begrepen onder het fanfarecorps Totaal 2.840,-- Volgens de nieuwe regeling ontvangt "Studio" derhalve de volgende subsidies: f 7.790,f 2.840,-- f 10.630,— Volgens de bestaande regeling ontvangt men 60 x 60,— 3e 3.600,— 40 x 30,-- 1.200,— 4.800,-- De vereniging ontvangt meer bij de nieuwe regeling f 5.830,--

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 87