Agendapunt: 8 Voorstel: 79/82 Stiens, 18 april 1979. Qnderwerp geluidsinstallatie sporthal. Aan de gemeenteraad. Gebleken is dat de geluidsinstallatie in de sporthal een te gpring uitgangsvermogen heeft om voldoende geluid in de zaal te krijgen,zonder dat vervorming optreedt, met name wanneer de installatie ook gebruikt moet worden voor muziek, concoursen e.d. Teneinde verbetering in de bestaande situatie te brengen, hebben wij een tweetal offertes gevraagd en gekregen. Wij geven de voorkeur aan de offerte gedaan door Westermann B.V. te Leeuwarden en wel om de navolgende redenen. Bij Westermann wordt de bestaande versterker met een vermogen van ong. 30 Watt weer gebruikt en wel voor de luidsprekers in de kleedruimtes en de kantine. Tevens wordt in de beheerdersruimte een afkomende luid- spreker van de tribune gemonteerd. Verder levert Westermann een nieuwe versterker met een vermogen van 100 Watt, welke versterker wordt voorzien van totaal 3 microfooningangen. In plaats van de levering van een vervolg- versterker met 6 geluidszuilen geven wij de voorkeur aan hst aanbrengen van 24 piafpnd-inbouwluidsprekers in de zaal, verdeeld over 4 rijen van 6 stuksDit geeft voordelen t.a.v. het risico van beschadiging en een gelijkmatiger verdeling van het geluid. Tevens wordt t.b.v. de verbetering van de geluidskwaliteit (bij spraak) extra geleverd een oproepmicrofoon in de beheerdersruimte met vloerstatief en bovendien een extra microfoon in de sportzaal. De oproepmicrofoon heeft als voordeel dat bij gebruik van een muzieksysteem de oproep van de beheerder altijd voorrang krijgt. Westermann voert bovengenoemde werkzaamheden uit voor f 8.850,"- incl. omzetbelasting, terwijl de meerprijs voor het leveren van een muziekingang (bij gymnastiek e.d.) in de toestelberging f 295,-- inclomzetbelasting bedraagt Wij stellen u voor een krediet van f 9.145,-- beschikbaar te stellen voor het verbeteren van de geluidsinstallatie in de sporthal op de boven- omsohreven wijze door Westermann B.V. en deze investering in 10 jaar af te schrijven, een en ander volgens bijgaande begrotingswijziging. Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel de secretaris, de burgemeester, J.P.van der Kooi. H.Boschma.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 91