i s V i' i "GnoJ ode I;.- I i* - 1 ,;B i - I i »r. r "3 - "O i - -

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 94