- .s 8IS2 :t ïaflMaaw nea nav nlIIa^Er nt*

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 98