- 2 - Dverige instellingen Groene Kruis lid: de heer A.J.H. Hermans plv.lid: mevr. Keestra-INieuwenhuis Verzorgingstehuis Skilhiem lid: de heer W.L. Roemeling plv.lid: mevr. M. Hiemstra Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 28 oktober 1982. zitter e secre Boschma]

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 12