Bijlage behorende bij: Nr. 82/105 Naam: Vertegenvoordigerster van: Mw. W.Bloemhof L.de Vries-Beetstra Dhr. JHoogeveen Dhr. Y.Poortman Dhr. K.Gorter Dhr. P.Zeinstra Dhr. F.G.Hendriks Zwemver. "de Middelsé" te Stiens Stienser Reddingsbrigade te Stiens Korfbalvereniging "Mei Nocht en Wille" te Hijum Korfbalvereniging "C.S.L." te Britsum/Stiens Handbalvereniging "Stiens" te Stiens Gyirmastiekvereniging "Wez Warber" te Stiens Gymnastiekvereniging "Friso" te Stiens Gymnastiekvereniging "Wez Fluch" te Comjum Huisvrouwsngymnastiekvereniging te Stiens Chr.Kaatsvereniging "Britsum" te Britsum Kaatsvereniging "De Boer" te Stiens Kaatsvereniging"Jelsum/Comjum" te Comjum Kaatsvereniging "Hijum" te Hijum Kaatsvereniging "It Centrum" te Oude Leije Voetbalvereniging "Stiens" te Stiens Voetbalvereniging "C.S.L." te Stiens Voetbalvereniging "D.T.D. te Comjum IJsclub "Stiens" te Stiens IJsclub "Mei Elkoar Ien" te Jelsum IJsclub "De Eendracht" te Oude Leije IJsclub "Hijum" te Hijum IJsclub "It Leechje" te Britsum Volleybalvereniging "Stivok" te Stiens Volleybalvereniging "Astérix" te Britsum/Stiens Tennisvereniging "Stiens" te Stiens Tafeltennisvereniging "Stiens" te Stiens Trimvolleybalclub te Stiens Badmintonveren ig ing "Stiens" te Stiens

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 19