- 9 - 8. Aandeelhoudersvergadering I.W.G.L. de heer J.P.v.d.Kooi, lid de heer H. Beuker, plv.lid De kandidaten worden met algemene sterrmen benoemd. 9. Aandeelhoudersvergadering N.V. Frigas de heer H. Beuker, lid de heer J.P.v.d.Kooi, plv.lid de heer S. Jansma, lid korrmissie van advies van de raad van kctrmissarissen De kandidaten worden met algemene sterrmen benoemd. 10. Woningstichting Leeuwarden-Leeuwarderadeel De heer H. Boschma wordt met algemene sterrmen benoemd. 11Woonwagenschap de heer H. Boschma, lid de heer J.P.v.d.Kooi, plv.lid De kandidaten worden met algemene sterrmen benoemd. 12. Adviesccnmissie percentagregeling De heer F. Damstra wordt met algemene sterrmen benoemd. 13. Gemeenschappelijk Centrum voor Onderwijsbegeleidingsdiensten (G.C.O.) de heer J. van der Ende, lid de heer H. Beuker, plv.lid De kandidaten worden met algemene sterrmen benoemd. 14. Stuurgroep G.C.O. De heer H.A.J. Boersma wordt met algemene sterrmen benoemd. 15. Stichting Alg. Bibliotheek Leeuwarderadeel De heer H.A.J. Boersma wordt met algemene sterrmen benoemd. 12. Begrotingswijzigingen Deze worden zonder discussie en zonder hoofdelijke stenming aangenorren Alvorens de vergadering te sluiten deelt de voorzitter nog rree dat de verschillende collèges van B. en W. nog zullen beraadslagen over de benoeming van leden in de Regio Friesland-Noord. Door het Dagelijks Bestuur van de Regio is gevraagd of door Leeuwarderadeel een kandidaat afkanstig uit de fraktie van de FNP kan worden voorgedragen Hij vraagt de fraktie van de FNP of men hieraan zou kunnen voldoen. De heer Faber deelt mee dat zijn fraktie zich hierover heeft beraden. Zij stellen het op prijs een kandidaat te mogen leveren.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 37