- 10 - De voorzitter leest vervolgens een brief voor, die hij heeft ontvangen van de Staatssecretarus van Defensie m.b.t. tôt de zgn. contourennota Uit deze brief blijkt o.m. dat 124 woningen in de omgeving van het vliegveld niet behoeven te worden afgebroken. Naar aanleiding van deze brief wordt nog het woord gevoerd door de heren Jansma en Teitsma. De voorzitter sluit om ongeveer 10.00 uur de vergadering.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 38