Nr. 82/113. □e raad van de gemeente Leeuwarderadeelj gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 augustus 1982; b e s 1 u i t I. tôt intrekking van artikel 4a van de bij raadsbesluit van 27 oktober 1977, nr. 77/126, goedgekeurd door gedeputeerde staten van Friesland bij besluit van 29 november 1977, nr. 35.078, vastgestelde Algemene Verkoopvoorwaarden; II. artikel 4b van bedoelde Algemene Verkoopvoorwaarden te wijzigen in nummer 4. raadsvergadering van 3 de"sécrétaris [H. Boschma) Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 3Jl-&efttember 1982. dS""së'5T~8±aris/oe voorxitter.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 54