-2- gelet op de desbetreffende bepalingen van de Afvalstoffenwet en de Wet gemeenschappelijke regelingen; BESLUITEN met de staten en gedeputeerde staten van de provincie Friesland alsmede met de raden en de collèges van burgemeester en wethouders van aile overige gemeenten in de provincie Friesland een gemeenschappelijke regeling aan te gaan, waarvan de inhoud overeenkomt met het voorstel gevoegd bij bovengenoemde brief. r Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 september 1982 Raad vâry de gemeente.LefiJUWarxieradeel van voorzitter secretaris ân^der Kooi) Aldus vastgesteld in de vergadering van het collège van burgemeester en wethouders van i euwardexadeel ;us 1982 de geme d.d burgemeester (H.Bosc: secretaris Kooi) •3-. A

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 77