RECTIFICATIE Agendapunt 10 Voorstelnr. 82/118 OnderwerpStiens, 28 september 1982. beschikbaar stellen krediet voor de aanschaf van meubilair t.b.v. de openbare lagere school in de wijk d'Orient Aan de gemeenteraad. In ons voorstel van 21 september j.l. nr. 82/118 stellen wij u voor een extra-krediet van 7.600,05 excl. BTW beschikbaar te stellen voor de aanschaf van meubilair t.b.v. de openbare lagere school in de wijk d'Orient te Stiens. Per abuis is in dit bedrag van 7.600,05 een bedrag van 2.235,-- bpgenomen voor de aanschaf van 15 leerlingensets In de Jan Ligthartskoalle zijn echter nog voldoende leerlingensets aanwezig, zodat de aanschaf van nieuwe sets achterwege kan blijven. Het krediet van 7.600,05 kan derhalve worden verminderd met een bedrag van 2.235, Wij stellen u voor conform het ter inzage liggende gewijzigde ontwerp-besluit t.b.v. de openbare lagere school in de wijk d'Orient te Stiens een extra-krediet ad 5.365,05 beschikbaar te stellen t.b.v. de aanschaf van meubilair. Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel, de secretaris, de burgemeester. J.P.v.d.Kooi H. Boschma

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 83