Wij stellen u voor overeenkomstig de ontvangen voordrachten de onder d. de bedoelde leden te benoemen en over te gaan tôt de benoeming van twee leden uit uw midden. Burgemeester en de secretaris, J.P.v.d.Kooi wethouders van Leeuwarderadeel de burgemeester, H. Boschma

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 86