Nr. 82/119 De raad van de gemeente Leeuwarderadeel gelet op artikel 2 van de verordening regelende de samenstelling en bevoegdheden van de commissie voor het beheer en de exploitatie van het verzorgingstehuis "Skilhiem"; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 september 1982, b e s 1 u i t te benoemen tôt leden van de commissie voor het beheer en de exploitatie van het verzorgingstehuis Skilhiem: 1. mevrouw G. Visser te Stiens 2. de heer S. Jansma te Stiens 3. mevrouw B. Geuten-de Vries te Stiens 4. de heer H. Oevering te Stiens 5. mevrouw D. Hemrica-Broersma te Stiens B. mevrouw G. Zondervan-van der Velde te Stiens 7. mevrouw A. Bijlsma-Sinnema te Jelsum 8. de heer P. Kingma te Hijum 9. mevrouw M. Deelstra-Spoelstra te Cornjum 10. de heer W. Visser te Stiens 11. mevrouw W. Keestra-Nieuwenhuis te Cornjum 12. mevrouw T. van der Burg-Faber te Jelsum 13. mevrouw T. Dijkstra-Mulder te Stiens Aldus besloten door de raad voornoemd in zijn openbare vergadering van 30 september 1982.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 87