finkum -bfi h«» 'nesluit var. '■nie Jéeuwardera bafkendster van polder 'rpolder finkumer vaart

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1982 | | pagina 95