M -P> CjJ V) CJ -pi LTI en -pi in -pi -pi en M -pi -P> -P* 4* -P* -pi -pi -pi -pi -P* CjJ CjJ CjJ UJ en -P* M en en -Ê» LJ O et Q) QJ CD zr c c *1 o 7T 0) h-1 CD D 7^ O en c+ ro D rt- ro I—1 ro -b O W D C 0) cr eu et- D en et" l-1 0) C H- h-» rt- H- D OQ CD D C H- ci" «-J rt" CD O 7T CD O D en ri en ro o d zr ro zj i—1 zr o o D CD -b -J Q_ H- CD DQ D CD t— CD H- D CD O O N O en en O M CL H- D CD C n o CD D D D ci" CL Oq CL zr zr *~i D Q. D en CD CD Oq CD o o 1— en CD en rt" •"3 D CD •"3 H- n •"3 G D c+ rt" N D 7? h- D O zr zr zr ZJ CD CD en O D* zr zr D Q D CL D D CD n 3 H- D c+ -b C -b zr rt" 7? zr 3 cr C H- CL o H- O) H- h-1 CL D en en cz CD •-3 TZJ en H- CD oq n en o CL 7? CD en en D zr G zr CD H- •1 H- et o zr o D en en D ro zr O ro o o o en rf- 7T CL en ro TD I-» o h-1 CD O CD 7? CD s: CJ t—1 3 o D en D ro CD D ro 3 CD zr c+ D D cr •-j zr ro C ro 3 o c cr o D 3 en H* ro CJ ro i—» CD o -b ro i— oq en CL u oq et i— ro ro CD o CD ro D cr i—1 1 i— CD D D o h-« ro D c H- 1 D CD D 1 M M 1 Cû Cû 1 (J1 CD M i i 1 l CjJ CD CjJ CD M O M l O -*• CjJ O a en 1 CD O CD M O a O 1 ta ta ta ta 1 -P* 1 1 1 1 1 O I II II II 1 CD 1 1 1 1 II n en CJl n en VI n en a LTI M i O n ta ta ta ta Il N) CD M a CjJ Cû -Pi Il CD II II CjJ CD M CD II II Il M M Il CD CD Il - Il VI VJ -Pi M Il VJ VI M O M M Il CD i a M a LTI Ul Il ta ta ta ta Il M 1 M 1 1 1 1 Il O i a 1 1 1 1 II II II Il CD CD Il 2k Il -P* 1 -P^ -A CJl CjJ O Il ta ta ta ta Il M 1 M CD en CJl VJ n en n 1 CD -Pi en -pi —il n n Il M M Il -P* -Pi Il m Il Cû Cû -Pi N) Il VI VJ M o M M Il -C^ 1 -Pi M o CJl Ul Il V. ta ta ta ta Il M 1 M 1 1 1 1 n o 1 O 1 1 1 1 n Il CD CD Il CD CD i n en 1 CD CD en en i Il ta ta ta ta ta ta Il CD 1 CD en 1 1 1 Il VI II 1 VJ CD 1 1 1 II Il M M Il -P* -Pi Il M -a Il Il CJl a en \i en M Il V a vj CD o CJl CD Il U"1 o ui CD o o O Il Il 1 Il 1 ta ta 1 1 1 1 ta 1 1 i ta 1 1 1 II n en cr Il M N. Il CJl m en CjJ i i O n ta ta ta ta ta ta Il CD _J> CD VJ CD -Pi Il CjJ \l (Z CD -£> CjJ -Pi Cû en CjJ M 3 i en CD vj 3 CjJ o CjJ en CO O CD \l CJl V o -P> -l CD LTI CjJ CD CD ta H- ta ta ta ta 1 CD -Pi 1 1 1 i 1 O 1 1 1 i CjJ 1 CD CD LTI 1 CD VJ O o CD ta ta ta ta ta M M en en i en CD CD CjJ CD en M CjJ <J -P» O en CD CJ V CD en CD en en 3 CD 3 O *3 3 CD 3 O 3 CD 3 H* CD 3 3 VI en CD CD en 3 3 o O O i V -Pi •"3 •-3 o o CD H- H- en ta CD CD ta M O -pi CD CJ M en VI M V VI CJl VI -P* CD CD en -pi M M VJ en Cû CO M CjJ en CjJ CD -Pi 3 3 M CD CD en M 3 3 V Cû Q O i CD -Pi »-3 n en ta ta H- H- ta M 1 CD CD 1 VI en OQ D *1 O 3 en o zr H- C_i. H- D DQ XI Q) 3 H- D on en -Pi "O ro cr CE -i H- rf- cn c 3 •n ro >1 CjJ -Pi en -Pi 1 M i o CD o 1 ta ta ta CjJ CD V V en M Cû en V V a CD H- 0) Oq cr H- C_1. •-3 CD CL en cr ro en i— c H- D CD ■S* D KJ CjJ -b CD cr c D H- Cû en cr c 3 "O CD •"3 en o c+ o - zr ro cr o *-i I—1 H* ro oq d ro u ro *-3

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1984 | | pagina 15