Agendapunt8. Voorstelnr. 84/21. Onderwerp verkoop voormalige ambtswoning burgemeester Stiens, 15 februari 1984. Aan de gemeenteraad In oktober 1980 besloot uw raad op het voorstel van ons kollege niet over te gaan tôt verkoop van de ambtswoning Wylpstrjitte 12, maar in te stemmen met de (tijdelijke) verhuur van deze woning door ons kollege. Aanleiding hiertoe earen de toen nog niet vastomlijnde plannen voor verbouw en uitbreiding van het gemeentehuis Inmiddels is de verbouw en uitbreiding van het gemeentehuis een feit geworden. De voormalige ambtswoning doet in dit kader dienst als tijdelijk onderkomen voor de burgemeester en en de afdeling sociale zaken. Wanneer de verbouw en uitbreiding van het gemeentehuis gereed is en bedoelde woning niet meer nodig is voor tijdelijke huisvesting van het bestuurlijk apparaat kan naar onze mening tôt verkoop van deze woning worden overgegaan. Wij stellen u voor tôt publieke verkoop te besluiten op een nader door ons kollege te bepalen tijdstip. Het te nemen besluit ligt in ontwerp bij de stukken ter inzage Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel de secretaris, de burgemeester, J.P.v.d.Kooi H. Boschma

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1984 | | pagina 39