'SM gemeente het bildt sektie C kad gem lieve vrouwe parochie l.VooO oUlXt Mcn*. WtxT jj. tr $JUk Bijlaae behorende bi'i het besluit van de raad der gemeente Leeu*.vardera- van FFR 1Q84 nr. Jfy/U an) be'csnd. d» secretari». QU-^Xt^Xtv^> /02S OLa.cO

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1984 | | pagina 43