de heer J. de Vries (lid), 10 stemmen. de heer J. van Rijn (plv. lid), 7 stemmen. - de kommissie van advies inzake de beroep- en bezwaarschriften. de heer J. van Rijn (lid), 9 stemmen. de heer J. de Vries (plv. lid), 8 stemmen. 15Sluiting (2800m) Aldus besloten in de raadsvergadering van 27 januari 1994. de secretaris, (J.J.iKingma) emeester Bijl) 8

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1994 | | pagina 14