10 LEEUWARDERADEEL GEMEENTE nr. 94/10b. De raad van de gemeente Leeuwarderadeel gezien de rekening van het Grondbedrijf en de rekening van de Algemene dienst over het dienstjaar 1992; gelet op de artikelen 257 en 265 van de gemeentewet; B E S L U I T: I. voorlopig vast te stellen ten aanzien van het Grondbedrijf: het bedrag der lasten op f. 3.755.586,37 het bedrag der baten op - 1.248.109,80 het nadelig slot op f. 2.507.476,57 II. voorlopig vast te stellen ten aanzien van de rekening van de Algemene dienst: de ontvangsten van de gewone dienst op f.22.616.462,22 de uitgaven van de gewone dienst op - 22.610.362,64 het voordelig slot op f. 6.099,58 de ontvangsten van de kapitaaldienst op f.20.120.803,71 de uitgaven van de kapitaaldienst op - 17.700.073,66 het voordelig slot op f. 2.420.730,05 Aldus besloten door de raad voornoemd, in haar openbare vergadering van 27 januari 1994, de Isecretaris, /-vde voorzitter, (J. JiJK/fngma) Op Q FEB. 192hn tweevoud ter goedkeurixA gezonden aan G.S. van Friesland en in afschrift aan de afdeling Financier

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1994 | | pagina 46