LEEUWARDERADEEL GEMEBSTE Agendapunt: 11. Voorstelnummer94/11 Stiens, 21 januari 1994 Onderwerp Begrotingswij zigingen Aan de gemeenteraad Hierbij stellen wij uw raad voor: a. de begroting van de Algemene Dienst voor het jaar 1994 te wijzigen door vaststelling van onderstaande begrotingswijzigingen: Algemene Dienst: 1994 1. Belastingmaatregelen 1994 2. Gemeenschappelijke reinigingsdienst 3. Welzijnsprogramma 1994 4. Opstellen gemeentelijk rioleringsplan 5Grondruil Hogerhuis Met de heer Hogerhuis is een afkoopregeling getroffen betreffende de door hem ten onrechte betaalde landinrichtingsrenteover de grond welke, onder voorwaarde van "vrij van ruilverkavelingsrente"met de gemeente is geruild voor aanleg van het fietspad langs de Menno van Coehoornwei. 6Aanpassen busroutes b. en voorts te besluiten tot het wijzigen van de begroting, zulks ter uitvoering van de heden door uw raad genomen besluiten en voorzover niet genoemd onder a. Wij stellen u voor de begrotingswijzigingen vast te stellen. Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel de secretaris, de burgemeester, J.J. KINGMA Mr. C. BIJL

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1994 | | pagina 47