LEEUWARDERADEEL GEMEENTE Mutaties in de post onvoorzien Raadsvergadering 27 januari 1994 Nr Omschrijving Onvoorzien Onvoorzien eenmalie budzettair Stand primitieve begroting f.25.000 f. 87.754 1 Belastingmaatregelen (+)-. 6.283 2 Gemeenschappelijke Rein.Dienst (+)-. 4.154 3 Welzijnsprogranuna 1994 (-)-• 5.182 4 Opstellen Gemeentelijk Rioleringsplan (-)-• 21.511 5 Grondruil Hogerhuis 728 6 Aanpassen busroutes (+)-. 350 Stand na de 6e wiizieine f .25.728 f. 71.848 Stiens, 21 januari 1994

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1994 | | pagina 48