Een moeilijke klus voor de regering om die schifting snel en goed te laten maken, maar wel een wezensvoorwaarde voor een goede opvang en integratie van die mensen, die het echt nodig hebben. Tot slot 1994, verkiezingsjaar: voor Tweede Kamer, Europees Parlement en niet in het minst voor de gemeenteraden. Ongetwijfeld zullen genoemde onderwerpen als werk en veilig- heid bij die verkiezingen een rol spelen, maar ook de verhou- ding tussen burgers en bestuurders. Daarover lijkt een soort collectieve ontevredenheid te bestaan, die overigens niet uniek is in de wereld. Vernieuwing en verandering, dat zijn de sleutelwoorden, alleen een reden- en richtinggevende filosofie lijkt vaak te ontbre- ken. Toch mag dat laatste geen reden zijn, die ontevredenheid van burgers te negeren. Dit kan leiden tot het zich afkeren van de politiek - niet gaan stemmen - of tot het wel gaan stemmen, maar dan op beden- kelijke groeperingen, het zogenaamde Zjirinovksi-effeet In Leeuwarderadeel zullen naar verwachting 6 lijsten meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Gelukkig alleen maar bonafi- de groeperingen, zodat ik in dit geval boven, naast,~ onder in ieder geval buiten de partijen staande, u welgemeend op 2 maart a.s. allemaal een goed resultaat toewens en daarmee een goed 1994.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1994 | | pagina 5