3Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Stiens-dorp (ged.') t.b.v. bouwplan Sniider. 93/121 - 1236m Hierover wordt het woord gevoerd door de heren Boersma en De Vries. De heer De Vries pleit voor terugkoppeling procedure naar de commissie D.O.W. Met inachtneming van hetgeen door de heer De Vries gesteld is wordt conform het voorstel van het college besloten. 4. Voorbereidingsbesluit bestemmingsolannen Stiens-dorp (ged) en buitengebied (ged) (bouwplan Boelstra") 93/122 - 1303m Zonder verdere diskussie en hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van het college besloten. 5Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Stiens - Snortveldenkomplex (zed) voor het onrichten van een zendmast. 93/123 - 1307m Hierover wordt het woord gevoerd door de heren Ketellapper, Boersma. en de voorzitter. De heer Ketellapper zegt verbaasd te zijn over het voorstel en m.n. over de plaats waar de mast nu komt te staan, temeer ook gezien zijn eerder gedane suggestie en de reactie van de commissieleden daarop. Hij geeft de voorkeur om de mast op een andere lokatie te plaatsen. Wat waren de overwegingen van het college? De heer Boersma zegt dat zijn fraktie ook, gelet op de grootte van de mast, moeite heeft met de gekozen lokatie. Toch gaat zijn fraktie akkoord met voorstel. De voorzitter geeft in het kort aan hoe het college tot dit voorstel is gekomen. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van het college besloten. 6Verkoop grond aan de PTT. 93/124 - 1461m Zonder verdere diskussie en hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van het college besloten. 7Verzoek grondverkoop t.b.v. het gasdrukregelstation te Hiium. 93/125 - 1473m. Hierover wordt het woord gevoerd door de heer Ketellapper. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van het college besloten. 8Subsidie-aanvraag "Stichting Ontmoetingscentrum Britsenburgh" te Britsum (agendapunt wordt ingetrokken) 93/126 - 1490m 3

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1994 | | pagina 9