GEMEENTE LEEUWARDERADEEL RIEDSGEARKOMSTE 7 MAART 1994 NR. 4

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1994 | | pagina 1