GEMEENTE LEEUWARDERADEEL RIEDSGEARKOMSTE 30 JUNY 1994 NR. 9

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1994 | | pagina 1