Toezeggingen van het COLLEGE aan de RAAD in de vergaderinq van: 5 maart 2009 Sa feststeld yn de iepenbiere riedsgearkomst fan 26 maart 2009, de grittier, de foarsitte] mr. G.J. Oltho, drs. E.J. eurs) IS Datum nakoming Onderwerp Afspraak toezegging Actie Voorlichting aan burger via Stienser Omroeper betreffende uit te voeren "werken" Opstellen intern protocol betreffende omgang met publicatie in de Stienser Omroeper van uit te voeren "werken" Suggestie methode Winterswijk zal aan bureau Communicatie worden doorgegeven. EtK N.a.v. Vandalisme in centrum van Stiens Oproep aan de burger om bij vandalisme 112 te bellen tevens vermelden in de Stienser Omroeper EtK Aanpak aanschaffing van een dfibrillator (AED) Binnenkort komt er een voorstel naar de raad betreffende de aanpak inzet en aanvullende opleiding bedrijfshulpverleners bij aanschaf van een AED. GV April 2009 MFC Britsum College streeft er naar om in april 2009 te komen met een voorstel m.b.t. het MultiFunctioneel Centrum in Britsum. GV Vrijwilligersverzekering per 1 april 2009 Melding aangaande de Vrijwilligersverzekering vermelden in de Stienser Omroeper. GV N.a.v. vestiging 16 woningen in Hijum - De suggestie om kettingbeding te vervangen door kwalitatieve verplichting wordt meegenomen. - De boomwal zal in het bestemmingsplan worden neergelegd. JK

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2009 | | pagina 13