Benodigde uren Vergunningplichtig Meldingplichtig Totaal Categorie 1 23 11 34 Categorie 2 58 31 89 Categorie 3 73 12 85 Categorie 4 47 30 77 Totaal benodigde uren 2833 Activiteitenbesluit, 2ejaar 90 3 Er is in het programma zoveel mogelijk gekozen voor afronding op gehele getallen. Dat levert bij optelling schijnbaar een fout op. Het totale getal is het correcte getal. Milieuprogramma 2009 Leeuwarderadeel 5

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2009 | | pagina 24